Hakkında

Dr. Mücahit ÜNAL

Ticaret Hukuku Uzmanı

Asst. Prof. – PhD of Commercial Law

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri : Kütahya
Medeni Hali : Evli
Yabancı Dil : İngilizce – KPDS (86,25) – YDS (90).
Advance I Certificate – AECP Arizona State University

Eğitim Bilgileri

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 2002
Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi SBE – Özel Hukuk – 2005
Doktora : Selçuk Üniversitesi SBE – Özel Hukuk – 2011

Uzmanlık Alanlarım


 • Grup şirketlerde “çatı şirket (holding)” yapılanması
 • Şirket organizasyon yapısının yeniden oluşturulması
 • Şirketlerde sermaye artırımı ve azaltımı prosedürleri
 • Şirketlerde birleşme, bölünme ve devralmaları ile tür değişikliği işlemleri
 • Şirket ortakları arasındaki ihtilafların çözümü
 • Yerli ve Yabancı yatırımcılara şirket devri ve hisse devirleri
 • Yurt Dışı Yatırımcılarla Yatırım ve Ortaklık Sözleşmeleri
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurmaları, şirketlere ortak ve yönetici olmaları
 • Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve şirket (aile) anayasası
 • Aile şirketlerinde şirketin ve şirket yönetiminin sonraki nesle devri
 • Şirketlerin Denetimi (iç denetim, risk değerlendirme ve due diligence raporu hazırlanması)
 • Şirketlerde İç Yönerge ve Temsil Yetkisi
 • Şirketlerde Yetki ve Sorumluluğun Çalışanlara Devri
 • Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Haklarının Tescili ve Korunması
 • Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun İşleyişi ve Toplantıların Yapılması
 • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler
 • Şirketlere sağlanan vergi avantajları ve şirketlerde vergi planlaması

Mesleki Deneyim


DÖNEM KURUM POZİSYON
2003 – 2016 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı
2008 – 2009 Arizona State University School of Law Exchange Scholar – Misafir Öğretim Görevlisi
2007 – 2017 Ticaret Mahkemeleri Bilirkişi – Ticaret Hukuku – Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku Uzmanı
2011 – 2016 SELÇUKSEM Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
2012 – 2015 Konya Ticaret Odası Hukuki Danışman – Ticaret Hukuku
2015 – 2018 Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Hukuki Danışman
2013 – Halen TPE Marka Vekili
2013 – Halen TPE Patent Vekili
2014 – Halen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk DB. Resmi Arabulucu
2016 – Halen Türkiye Barolar Birliği Serbest Avukat

Verilen Dersler


Ticaret Hukuku I (Ticari İşl – Şirketler) – S.Ü. Hukuk Fakültesi Lisans
Ticaret Hukuku II (Kıymetli – Sigorta) – S.Ü. Hukuk Fakültesi Lisans
Fikri Mülkiyet Hukuku – S.Ü. Hukuk Fakültesi Lisans
Fikri ve Sınai Haklar – S.Ü. Mühendislik Fak. Lisans
Ticaret Hukuku – S.Ü. İİBF Lisans
Kıymetli Evrak Hukuku – S.Ü. İİBF Lisans
Commercial Law – S.Ü. İİBF – İngilizce İşletme Lisans
Marka Hukuku – S.Ü. SBE Yüksek Lisans
Kıymetli Evrak Hukuku – S.Ü. SBE Yüksek Lisans
Anonim Şirketler Hukuku – S.Ü. SBE Yüksek Lisans
Anonim ve Limited Şirketlerin Denetimi – S.Ü. SBE Yüksek Lisans
Sermaye Piyasası Hukuku – S.Ü. SBE Doktora
Ticaret Hukukunda Yeni Gelişmeler – S.Ü. SBE Doktora

Ödül ve Burslar


 • 2005 – 2008 TÜBİTAK Doktora Bursu
 • 2008 – 2009 TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu
 • 2009 – 2011 TÜBİTAK Doktora Bursu

Çalışma Konuları


 • Ticaret Hukuku (Commercial Law)
 • Şirketler Hukuku (Company Law)
 • Marka Hukuku (Trademark Law)
 • Fikri Mülkiyet Hukuku (Intellectual Property Law)
 • Sermaye Piyasası Hukuku (Capital Market Law)

Eğitim - Seminer - Çalıştay


25 – 26 Haziran 2011 Bitlis Barosu Yeni TTK’nın Getirdiği Önemli Yenilikler
30 Aralık 2011 Konya Müsiad Yeni TTK’nın Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerine Getirdiği Sorumluluklar
20 Mart 2012 S.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Kanununun Ticari İşletme Kitabında Yapılan Değişiklikler (TK m.1 – 123)
31 Mart 2012 KTO – KSO – KTB Konya Dedeman Otel Yeni Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı
16 Nisan 2012 Konya SMMM Bera Otel Yeni TTK ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Alanlarına Yönelik Getirilen Yenilikler
24 Nisan 2012 S.Ü. Hukuk Fakültesi Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul
28 – 29 Nisan 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Yeni TTK ile Anonim Şirketlerde Organlar ile Menkul Kıymetlere İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler
30 Nisan 2012 Konya Tümsiad Yeni TTK’nın Tacirlere Yönelik Getirdiği Önemli Yenilikler
3 Temmuz 2012 Konya SMMM Dedeman Otel 6335 sayılı Kanunla 6102 sayılı TTK’da Yapılan Değişiklikler
17 Eylül 2012 Konya SMMM Bera Otel Yeni TTK’nın Yürürlüğe Girmesiyle Şirketlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler ve Şirket Sözleşmelerin Yeni TTK İle Uyumlu Hale Getirilmesi
10 Kasım 2012 Konya Ticaret Odası 6102 sayılı Yeni TTK’nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve
Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler
28 Kasım 2012 Konya SMMM

Bera Otel

Yürürlüğe Giren 6102 sayılı Yeni TTK’nın SMMM’in Çalışma Alanlarını İlgilendiren Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Bağımsız Denetim
15 Aralık 2012 Karaman Ticaret Borsası Yeni Türk Ticaret Kanunu
19 Ocak 2013 Konya Ticaret Odası İş Hayatının Güncel Hukuki Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli – Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurulun Yapılması ve Yeni TTK’ya Uyum Takvimi
6 Mart 2013 Konya Barosu Marka Hukukunda Son Gelişmeler
29 Mart 2013 Akşehir Ticaret Odası – S.Ü. Akşehir İİBF Ticari Hayatta Yeni Bir Dönem Paneli – Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul
8 Mayıs 2013 Konfed – Konya Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
22 Mayıs 2013 Konya SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
6 Haziran 2013 Aksaray SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
7 Haziran 2013 Konya SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
11 Haziran 2013 Karaman SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
22 Haziran 2013 Manavgat SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
28 Haziran 2013 Konya SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
02 Temmuz 2013 BASİAD – Denizli 6102 sayılı Yeni TTK’ya Uyum Süreci
23 Temmuz 2013 SELÇUKSEM Son Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Ticaret Hukuku ve Güncel Sorunları
30 Temmuz 2013 SELÇUKSEM Son Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Ticaret Hukuku ve Güncel Sorunları
19 Ağustos 2013 SELÇUKSEM Ticaret Hukukunda Arabuluculuk – Uygulama Eğitimi
20 Ağustos 2013 SELÇUKSEM Ticaret Hukukunda Arabuluculuk – Uygulama Eğitimi
03 Eylül 2013 Niğde SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
01 Ekim 2013 13. Anadolu Odaları Semineri Antalya /Belek Titanic Deluxe Ticaret Hukukunda Güncel Konular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
30 Ekim 2013 Muğla SMMM Odası Ticaret Hukukunda Güncel Konular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
05 Kasım 2013 Konya SMMM Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Denetim
16 Kasım 2013 KTO – Konya Dedeman Hotel KTO Çalışma Hayatına İlişkin Hukuki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
20 Kasım 2013 Konya SMMM Odası Son Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Ticaret Hukuku ve Güncel Sorunları
24 Kasım 2013 SELÇUKSEM Son Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Ticaret Hukuku ve Güncel Sorunları
26 Kasım 2013 SELÇUKSEM Ticaret Hukukunda Arabuluculuk – Uygulama Eğitimi
02 Şubat 2014 Manavgat SMMM Odası Ticaret Hukukunda Güncel Konular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
06 Şubat 2014 Konya Ticaret Odası Tescil, Tadil ve Terkin İşlemleri ile Mersis Sisteminde Yaşanan Problemler
18 Şubat 2014 TRT Okul – Açık Sınıf Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Hakları ve Borçları ile Menkul Kıymetler
26 Şubat 2014 Konya Ticaret Odası Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul
10 Mart 2014 Konya SMMM Bera Otel Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Gereken Konular ve Muhtemel Bir Sözleşme Değişikliğinde Gözden Geçirilmesi Gereken Sözleşme Maddeleri
12 Mart 2014 Ilgın Ticaret Borsası TTK’nın Getirdiği Yenilikler Çerçevesinde Anonim ve Limited Şirketlerde Yöneticilerin Sorumluluğu
22 Mayıs 2014 Konya SMMM Odası Türk Ticaret Kanunundaki Denetim Hükümleri
12 Ağustos 2014 Konya SMMM Odası Türk Ticaret Kanunundaki Denetim Hükümleri
19 – 22 Ekim 2014 14. Anadolu Odaları Semineri

Antalya/Belek

Susesi Luxury

Anonim ve Limited Şirketlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetimi ile İç Denetim

Torba Kanunla TTK’da Yapılan Değişiklikler

Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması ve Devri

05 Kasım 2014 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Fikri ve Sınai Haklar ile Marka ve Patent Hukuku Semineri
19 Kasım 2014 Konya SMMM Odası Türk Ticaret Kanunundaki Denetim Hükümleri
9 Aralık 2014 Konya Ticaret Odası Ticaret Hukukundaki Son Değişiklikler Çerçevesinde Şirketlerde Yetki ve Sorumluluğun Çalışanlara ya da Üçüncü Kişilere Devri
10 – 13 Şubat 2015 Wow Kremlin Palace, Lara / Antalya ÖSYM Soru Yazarı Eğitimi
11 – 14 Nisan 2015 Adalet Bakanlığı / Ankara Avrupa Uygulamaları Işığında Türkiye’deki Arabuluculuk ve Eğitim Programları Çalıştayı
6 Mayıs 2015 Konya SMMM Odası Türk Ticaret Kanunundaki Denetim Hükümleri
14 Kasım 2015 SELÇUKSEM Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
18 Kasım 2015 Konya SMMM Odası Türk Ticaret Kanunundaki Denetim Hükümleri
6 Aralık 2015 SELÇUKSEM Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için Meslek Kuralları
20 Mart 2016 SELÇUKSEM Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
10 Nisan 2016 SELÇUKSEM Gayrimenkul Mevzuatı